11e vd 11e:

 

Carnaval 2019/2020:
55-jarig JUBILEUM cv De Jonge Nölepeters

11e vd 11e: 11 november 2019
Buutavond: 15 en 16 november 2019
Prinsenbal: 24 januari 2020
Jubileumweekend: 7 & 8 februari 2020
Carnaval zaterdag: 22 februari 2020
Carnaval zondag: 23 februari 2020
Carnaval maandag: 24 februari 2020
Carnaval dinsdag: 25 februari 2020